SON DAKİKA
hatay escort izmit escort antalya escort bursa escort konya escort eskisehir escortcanakkale escort

CHP’li Atıcı ve Akkaya Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşların Emeklilik Sorunu İle İlgili Kanun Teklifi Verdi

Bu haber 07 Haziran 2017 - 16:39 'de eklendi ve 479 kez görüntülendi.

CHP’li Atıcı ve Akkaya Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşların Emeklilik Sorunu İle İlgili TBMM’ne Kanun Teklifi Verdi.

Gerekçe:

Yürürlükteki sosyal güvenlik mevzuatımıza göre mülga 506 Sayılı Kanun çerçevesinde emekli olan ücretli çalışanlar, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 81. Maddesi gereğince yeniden aktif sigortalı olarak çalışmaya başlamak istedikleri takdirde iki seçeneğe sahiptirler. Birincisi, almakta olduğu emekli aylığının kesilerek aktif sigortalı haline dönme hakları bulunmaktadır. Bu durumda yeniden prim ödemeye başlayarak emekli olmak istedikleri takdirde de yeni prim ödeme gün sayısı üzerinden emekli aylıkları yeniden hesaplanmaktadır. İkinci seçenek olarak da mevcut emekli aylıklarını almaya devam ederken aynı zamanda sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabilmelerine imkan tanınmaktadır.

Yine yurtdışında yaşamasına rağmen SSK, Bağ-kur veya Emekli Sandığı kapsamında sadece Türkiye sigortalık süresileriyle Türkiye’den emekli aylığı almaya hak kazanan kişiler istedikleri takdirde yurt dışında hiçbir yasal engel olmadan çalışabilmektedirler.

Ancak, 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olmuş ve sigortalılık süresi ve yaş koşullarını yerine getirmiş ancak emekli aylığına hak kazanabilmek için prim ödeme gün sayısını tamamlayamayan yurttaşlarımız, 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde borçlanma yoluyla prim ödeme gün sayısını ilgi yasalarda belirlenen asgari gün sayısına tamamlaması halinde ise emekli aylığı bağlanmakta ancak, bu kişilerin yurt dışında yeniden çalışmaya başlaması veya bulundukları ülkenin sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde aylık veya sosyal yardım aldıklarının tespit edilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan aylıkları kesilmektedir.

Sosyal Güvelik Kurumu, 3201 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin B fıkrası gereğince yayımlamış olduğu Genelge çerçevesinde ile 6 ayda bir bu durumda olan kişilerin çalışmadıklarını veya yardım almadıklarını ibraz etmelerini istemektedir. Bu bildirimi yapmayan emeklilerin emekli aylıkları bu belgeleri ibraz edinceye kadar kesilmekte ve belgelerin SGK’ya ibrazıyla birlikte yeniden ödenmektedir.

3201 sayılı Yasanın “Aylık tahsisi ve aylığın başlama tarihi” başlıklı 6.maddesinin B fıkrası nedeniyle, bu yasanın uygulama yönetmeliği ve gerekse de SGK’nın 28.06.2012 tarihli ve 2012/24 sayılı genelgelerine göre yurt dışı sürelerini borçlanarak emekli aylığına hak kazananlar, Türkiye’de çalışabilir ama tekrar yurt dışında çalışamazlar.  Açılan davalarda da yasal düzenleme nedeniyle Türk yargısı aynı yönde kararlar vermektedir.

Türkiye’de emekli olduktan sonra çalışmaya başlayan yurttaşlarımızla yurtdışındaki aynı niteliklerde olan yurttaşlarımızın borçlanmadan emekli olmaları halinde emekli iken çalışmalarına imkan verilirken borçlanarak emekli olanlara yönelik yapılan bu ayrım Anayasamızın 10. Maddesinde belirtilen kanun önünde eşitlik ilkesi çerçevesinde kabul edilebilir bir durum değildir. Yurtdışında yaşayan sigortalıları mağdur eden bu ayrımcı uygulama Anayasamıza aykırı olduğu gibi aynı zamanda hakkaniyet ve sigortacılık ilkelerine de aykırıdır. Sosyal sigorta sistemi açısından prim ödemenin gerçekleştirilmesi esas kriterdir. Bunun borçlanma veya çalışma aracılığıyla ödenmesi açısından bir ayrım yapılması da doğru değildir.  Bu ayrımın sona erdirilmesi gerekmektedir.

Kanun Teklifimiz ile yurtdışında ikamet eden ve Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumundan borçlanma yoluyla emeklilik hakkı kazanarak emekli aylığı alan yurttaşlarımızın yurt dışında yeniden çalışmaya başlamaları, sosyal yardım ya da emekli aylığı almaları nedeniyle aylıklarının kesilmesine yönelik kısıtlayıcı düzenlemenin kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1: Söz konusu değişiklikle yurtdışında ikamet eden ve Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumundan borçlanma yoluyla emeklilik hakkı kazanarak emekli aylığı alan yurttaşlarımızın yurt dışında yeniden çalışmaya başlamaları, sosyal yardım ya da emekli aylığı almaları nedeniyle aylıklarının kesilmesine yönelik kısıtlayıcı düzenlemenin kaldırılması amaçlanmaktadır.

 

MADDE 2: Söz konusu geçici madde düzenlemesi ile Yasanın yürürlük tarihinden önce yurtdışında sosyal yardım alma veya çalışma nedeniyle emekli aylıkları kesilen yurttaşlarımızın emekli aylıklarının kesildiği tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesi hususu düzenlenmiştir.

 

Madde 3: Yürürlük Maddesidir.

 

MADDE 4: Yürütme Maddesidir.

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1: 08.05.1985 tarihli ve 3201 Sayılı Yurt dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun “Aylık tahsisi ve aylığın başlama tarihi” başlıklı 6.maddesinin B fıkrasının birinci paragrafının birinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

 

MADDE 2: 08.05.1985 tarihli ve 3201 Sayılı Yurt dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

Geçici Madde…: 3201 Sayılı Kanunun “Aylık tahsisi ve aylığın başlama tarihi” başlıklı 6.maddesinin B fıkrasının birinci paragrafının birinci cümlesi gereğince kesilen emekli aylıkları, bu kanunun yayım tarihinden itibaren üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili sigortalılara veya kanuni mirasçılarına  ödenir.”

 

MADDE 3– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

malatya escortbursa escortantalya escortkonya escort
mersin escort